גן הרצל

  

    קבוצה      ביה"ס            יום               ושעת פעילות
    ילדי גן       הרצל

      יום רביעי

    17:00-17:45 

 

 

          את החוגים מדריכות אורית כהן,מורן הרוש,נעם ארד,שחר בן קיקי,גיל מרום,גבי מוס עדי תמיר וגל עמר.