ביה"ס הפתוח

      כיתות    יום בשבוע     שעות פעילות

    א-ב

     יום חמישי 13:30-14:30
    ג-ו      יום חמישי 14:30-15:30