ביה"ס ריאלי אחוזה

        כיתות               יום בשבוע                  שעות הפעילות
      א-ב

                ראשון

                 14:30-15:30

      ג-ו                 חמישי                  14:30-15:30