ביה"ס שלמה תל

  כיתות             יום בשבוע        שעות הפעילות
      א-ב              יום רביעי          13:00-14:00
      ג-ו               יום רביעי           14:00-15:00