גן הבונים

           

            קבוצה       ביה"ס            יום               ושעת פעילות
          ילדי גן

      הבונים            

   17:30-18:15

 

                                                   הרשמה דרך מתנ"ס רמות ספיר   טל: 048328505