ביה"ס הרצל

      

    חמישי          א-ב              12:45-13:45

   חמישי

       ג-ו

             13:45-14:45