ריאלי מטו"ס

  כיתות       יום בשבוע               שעות הפעילות
    א-ב          יום שלישי                 14:30-15:30
    ג-ו          יום שלישי                 15:30-16:30