זכרון יוסף

יום בשבוע כיתה           שעות פעילות
יום שני   א-ב            13:00-14:00 
יום שני ג-ו           14:00-15:00